เมนู
ยินดีต้อนรับสู่
ชลาชล กรุงเทพ
เราคือผู้ปฏิวัติและยกระดับมาตรฐานธุรกิจซาลอนในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2531
เรามีอิทธิพล
ธุรกิจกรูมมิ่ง
การศึกษา และ แฟชั่น
ธุรกิจกรูมมิ่ง

เราคือผู้ปฏิวัติและยกระดับมาตรฐานธุรกิจซาลอนในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
10 สาขาในกรุงเทพและปริมณฑล
เราจะสร้างแรงบันดาลใจเพื่อพลิกชีวิตและสร้างสายสัมพันธ์แห่งความสุขกับผู้คน
ผ่านการบริการความงามด้วยใจ “ให้มีมาตรฐาน ต้นน้ำจรดปลายน้ำ”

การศึกษา

ชลาชลได้ให้การศึกษาแก่สังคม พันธมิตรของเรายอมรับเราอย่างอบอุ่นในฐานะบทบาทของนักการศึกษา เราถ่ายทอดความรู้ด้านธุรกิจกรูมมิ่ง ทักษะ การบริหารองค์กร รูปแบบการสร้างแบรนด์ ทรัพยากรบุคคล และกระแสแฟชั่น สู่ชุมชนไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน

วิสัยทัศน์
เราคือผู้ปฏิวัติและยกระดับมาตรฐานธุรกิจซาลอนในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2531
เป็นผู้ผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ธุรกิจความงามโดย พัฒนาอาชีพช่างทำผม ผลิตช่างทำผมและสร้างระบบธุรกิจร้านทำผม สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนอยากประกอบอาชีพนี้ CHALACHOL จะส่งมอบคุณค่านั้นให้กับช่างผมและสร้าง ประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมเกินความคาดหมายให้กับลูกค้า
“มาตรฐาน ต้นน้ำจรดปลายน้ำ”
“The best for the both”
ภารกิจ
  • สร้างช่างทำผมที่พร้อมจะสร้างประสบการณ์ที่ดีและความพึ่งพอใจ ความสบายใจ ให้กับลูกค้า
  • สร้างและรักษามาตรฐานในการบริการและ พัฒนาการบริการ พร้อมให้ประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมกับลูกค้าอยู่เสมอ
  • สนับสนุนให้มีความคิดสร้างสรรค์ และแสดงความคิดตัวเองผ่านงานที่ทำ
  • สร้างแรงบันดาลใจส่งต่อให้ช่างทำผม และลูกค้า
บริการ
ภาพรวม
สถาบันการศึกษา
เราได้ให้การสนับสนุนและทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมแฟชั่นชื่อดังในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2012 เราเป็นผู้มีอิทธิพลหลักในธุรกิจแฟชั่นในประเทศไทย CHALACHOL ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อและผู้ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่นทั้งหมดในประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ร้านเสริมสวย
9 ซาลอนในกรุงเทพและปริมณฑล
แกลเลอรี่ ภาพ
ชลาชล กรุงเทพ
ภาษาอังกฤษสำหรับช่างทำผมและซาลอน
ชลาชล กรุงเทพ เรามีอิทธิพลต่อการศึกษาด้านธุรกิจและแฟชั่น ภาษาอังกฤษสำหรับช่างทำผมและซาลอน ธุรกิจกรูมมิ่ง แฟชั่น